Cenrādis

no 08.12.2020.

Pakalpojums

Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Transportlīdzekļa vērtēšana BEZMAKSAS
Līguma noformēšanas komisijas maksa 10% no summas
Pārreģistrācija CSDD*  aptuveni 30 EUR
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa BEZMAKSAS (Privātpersonām)
Pilna vai daļēja aizdevuma pirmstermiņa atmaksa juridiskām personām 3% no atlikušās pamatsummas (ne mazāk kā 50 EUR)
Līguma nosacījumu grozījumi BEZMAKSAS
Līguma atjaunošanas komisija 5% no atlikušās aizdevuma pamatsummas
Parāda atgūšanas izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa atsavināšanu 200 EUR
Transportlīdzekļu remontu, to transportēšanas un citu partneru izmaksas Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem
Izziņa par saistību apmēru 20 EUR
tiek sagatavota pēc klienta pieprasījuma
Izmaksas par OCTA

240 EUR

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp AS Primero un AAS Balta par papildpakalpojuma starpnieka pakalpojumu sniegšanu, apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti līdz 2023. gada 5. novembrim (ieskaitot) - 222,00 EUR fiksētā summa. Apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti no 2023. gada 6. novembra fiksētā summa vieglajam transportlīdzeklim ar kategoriju V1-V6 ir 240,00 EUR un K1-K2 kategorijas autobusiem 288,00 EUR

 

līdz 07.12.2020.

Pakalpojums Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Transportlīdzekļa vērtēšana BEZMAKSAS
Līguma noformēšanas komisijas maksa 10% no summas
Pārreģistrācija CSDD*  aptuveni 30 EUR
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa BEZMAKSAS
Līguma nosacījumu grozījumi BEZMAKSAS
Parāda apkalpošanas un administrēšanas vidējie izdevumi, kas AS Primero Finance rodas, klienta maksājumu kavējumam sasniedzot 10 dienas 14,05 + PVN EUR
Un parāda atgūšanas izdevumi, izbeidzot līgumu (rakstiska paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana, u.c. darbības, kas tiek veiktas līguma izbeigšanas gadījumā 17 EUR
Līguma atjaunošanas komisija 5% no atlikušās aizdevuma pamatsummas
Parāda atgūšanas izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa atsavināšanu 200 EUR
Transportlīdzekļu remontu, to transportēšanas un citu partneru izmaksas Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem
Izziņa par saistību izbeigšanu un to pilnīgu dzēšanu 20 EUR
izziņa tiek izgatavota tikai pēc klienta pieprasījuma