EURIBOR: kas tas ir un kā tas jūs ietekmē?

20.05.2024

EURIBOR: kas tas ir un kā tas jūs ietekmē?

EURIBOR jeb Euro Starpbanku Piedāvātā Likme ir viens no svarīgākajiem procentu likmju indikatoriem eiro zonā. Šis rādītājs ietekmē gan ikvienu iedzīvotāju, kam ir aizņēmumi, gan arī uzņēmumus un pat valstu ekonomikas kopumā.

Šajā rakstā mēs izskatīsim, kas ir EURIBOR, kā tas tiek aprēķināts un kāpēc tā svārstības ir tik būtiskas.

EURIBOR - Kas tas ir?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) ir galvenā likme Eiropas starpbanku tirgū. Tā ir vidējā likme, par kādu vairāki vadošie bankas eirozonā piedāvā aizdevumus viens otram.

EURIBOR tiek aprēķināts katru dienu dažādiem termiņiem - 1 nedēļa, 1 mēnesis, 3 mēneši, 6 mēneši un 12 mēneši. Visbiežāk izmantotais un pieminētais ir 3 mēnešu EURIBOR.

Kā tiek aprēķināts EURIBOR?

EURIBOR aprēķinus veic Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI). Katru dienu vadošās bankas eirozonā ziņo likmes, par kādām tās ir gatavas aizdot līdzekļus citām augstākās klases bankām. Visaugstākās un viszemākās 15% likmes tiek atmestas, un atlikušās tiek vidējas, lai iegūtu EURIBOR likmi konkrētajai dienai.

EURIBOR nozīme

EURIBOR ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienības vienotā tirgus un visas Eiropas ekonomikas finanšu tirgiem. Tas kalpo kā orientieris procentu likmju noteikšanai dažādiem aizdevumu produktiem, piemēram, hipotekārajiem kredītiem, automašīnu kredītiem, patēriņa kredītiem u.c. Daudzos aizdevumu līgumos ir tieša saikne ar EURIBOR.

Turklāt EURIBOR ir galvenais indikators eiro zonas naudas tirgus apstākļiem un uzticībai starp bankām. Augstāki EURIBOR līmeņi signalizē par spriedzi banku sistēmā un likviditātes problēmām.

Kopumā EURIBOR ir viens no svarīgākajiem indikatoriem eiro zonas finanšu tirgos, kas ietekmē gan aizdevumu likmes iedzīvotājiem un uzņēmumiem, gan Eiropas Centrālās bankas naudas kreditēšanas politiku.

EURIBOR ietekme uz aizņēmējiem un viņu kredītsaistībām

EURIBOR būtiski ietekmē procentu likmes patēriņa kredītiem, hipotekārajiem kredītiem un citiem aizdevumiem, ko ņem parasti iedzīvotāji. Tas ir tāpēc, ka daudziem kredītproduktiem privātpersonām ir mainīgas procentu likmes, kas piesaistītas EURIBOR.

Hipotekārie kredīti

Lielākā daļa hipotekāro kredītu eiro zonā tiek izsniegti ar mainīgu procentu likmi, kas aprēķināta kā EURIBOR plus noteikta bankas uzcenojuma likme. Tādējādi, pieaugot EURIBOR, hipotēkas apkalpošanas izmaksas aizņēmējiem palielinās, un otrādi.

Piemēram, ja jūsu hipotēkas kredīts tika izsniegts ar 3 mēnešu EURIBOR + 2%, EURIBOR pieaugot no 1% līdz 2%, jūsu ikmēneša hipotēkas maksājums palielināsies aptuveni par 10-15%.

Patēriņa kredīti

Līdzīga situācija ir ar patēriņa kredītiem auto, ilglaicīgas lietošanas preču iegādei u.c. To likmes bieži ir piesaistītas EURIBOR, kas nosaka kredīta izmaksas aizņēmējam.

Tādējādi EURIBOR pieaugums ievērojami palielina parādsaistību slogu hipotēkas, auto kredītu un citu mainīgas likmes kredītu turētājiem, pasliktinot viņu finansiālo stāvokli.

Savukārt, EURIBOR samazinājums ļauj aizņēmējiem maksāt mazākas procentu likmes par saviem aizdevumiem, atvieglojot parādu apkalpošanu.

Tādēļ aizņēmējiem ir ļoti svarīgi sekot EURIBOR dinamikai, īpaši, ja viņiem ir kredīti ar mainīgu procentu likmi. Šī rādītāja pieaugums var smagi skart viņu budžetu.

Pie Primero jūs varat ņemt patēriņa kredītu ar fiksētu procentu likmi un nebaidīties no likmju pieauguma. Pieteikties kredītam varat tiešsaistē mūsu mājaslapā un saņemt līdz pat 12 000 eiro jebkurām vajadzībām jau šodien.

EURIBOR likmju pieauguma iemesli

Šeit ir galvenie iemesli EURIBOR likmju pieaugumam:

  1. Eiropas Centrālās bankas naudas kredīta politikas stingrāka īstenošana. Eiropas Centrālā banka bieži paaugstina procentu likmes, lai ierobežotu inflāciju. Tas tieši ietekmē starpbanku kredītu, tostarp EURIBOR, likmju pieaugumu. Augstākas ECB likmes padara aizņemšanos dārgāku bankām.
  2. Uzticības un likviditātes samazināšanās starpbanku tirgū. Finanšu nestabilitātes periodos bankas ar mazāku uzticību kredītē viena otru ar augstākām likmēm. Tas atspoguļojas EURIBOR pieaugumā. Arī ierobežota likviditāte veicina likmju pieaugumu.
  3. Ekonomiskie un politiskie riski Eiropā. Nenoteiktība parādu krīzes, Breksita, ģeopolitisko satricinājumu un citu riska faktoru dēļ liek bankām paaugstināt EURIBOR kā kompensāciju.
  4. Inflācijas gaidas. Ja tirgus dalībnieki gaida augstāku inflāciju nākotnē, tie sāk prasīt augstāku riska prēmiju, palielinot EURIBOR.
  5. Likviditātes trūkums banku sistēmā. Nepietiekama brīvo līdzekļu apjoma dēļ bankām pieaug konkurence par likviditātes resursiem, kas stumj EURIBOR uz augšu.
  6. Problēmas lielākajām bankām. Finanšu grūtības vai skandāli ap eiro zonas sistēmiskajām bankām grauj uzticību un provocē starpbanku likmju pieaugumu.

Tādējādi riska faktori, ECB politikas stingrāka īstenošana, likviditātes un uzticības trūkums starpbanku tirgū ir galvenie EURIBOR kāpuma iemesli.

 

EURIBOR ir viens no svarīgākajiem procentu likmju indikatoriem eiro zonā, kas būtiski ietekmē gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu un valstu finanses. Šī starpbanku aizdošanas likme nosaka daudzus mainīgās likmes kredītus, tostarp hipotekāros un patēriņa aizdevumus.

Tāpēc ir svarīgi nepārtraukti sekot līdzi EURIBOR rādītājam un analizēt tā iespējamo ietekmi uz personīgajām finansēm un ekonomiku kopumā. Tikai tā ikviens var pienācīgi pārvaldīt savus riskus aizņēmumu jomā.