VSAA Ienākumu pārbaude

Atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas:

  • Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
  • Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
  • Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.