Nepatiesas informācijas sniegšanas sekas

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Latvijas Republikas normatīvie akti paredz kriminālatbildību.