Īpašie piedāvājumi

AS „Primero Finance” izmanto datus, lai balstoties uz tiem piedāvātu personalizētus produktus, atlaides, īpašos piedāvājumus un vērtīgu informāciju no AS “Primero Finance” un Mogo Grupā ietilpstošajām sabiedrībām, kā arī nosūtītu citus personalizētus komerciālus paziņojumus, kuri tiek sagatavoti izmantojot profilēšanu un automātisku lēmumu pieņemšanu.

Klientam ir tiesības atteikties no AS „Primero Finance”  sūtītajiem komerciālajiem materiāliem Privātuma politikā atrunātajā kārtībā.

Vairāk informācija par profilēšanu un tajā ietverto loģiku un automātisku lēmumu pieņemšanu Klients var uzzināt Privātuma politikā.

Piekrišanas sniegšana vai nesniegšana neietekmē AS “Primero Finance” lēmumu par kredīta līguma noslēgšanu vai nenoslēgšanu.