Cenrādis

Pakalpojums Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Transportlīdzekļa vērtēšana BEZMAKSAS
Līguma noformēšanas komisijas maksa 10% no summas
Pārreģistrācija CSDD*  aptuveni 30 EUR
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa BEZMAKSAS
Līguma nosacījumu grozījumi BEZMAKSAS

Parāda apkalpošanas un administrēšanas vidējie izdevumi, kas AS “Primero Finance” rodas, klienta maksājumu kavējumam sasniedzot 10 dienas

Un parāda atgūšanas izdevumi, izbeidzot līgumu (rakstiska paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana, u.c. darbības, kas tiek veiktas līguma izbeigšanas gadījumā. 

14,05 + PVN EUR

 

17 EUR

Līguma atjaunošanas komisija 5% no atlikušās aizdevuma pamatsummas
Parāda atgūšanas izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa atsavināšanu 200 EUR
Transportlīdzekļu remontu, to transportēšanas un citu partneru izmaksas Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem
Izziņa par saistību izbeigšanu un to pilnīgu dzēšanu 20 EUR
izziņa tiek izgatavota tikai pēc klienta pieprasījuma
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
PakalpojumsIzcenojums
Pieteikuma izskatīšanaBEZMAKSAS
Līguma noformēšanas komisijas maksa10% no summas
Pārreģistrācija CSDD* aptuveni 30 EUR
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksaBEZMAKSAS
Līguma nosacījumu grozījumiBEZMAKSAS
            

Parāda apkalpošanas un administrēšanas vidējie izdevumi, kas AS “Primero Finance” rodas, klienta maksājumu kavējumam sasniedzot 10 dienas

            

Un parāda atgūšanas izdevumi, izbeidzot līgumu (rakstiska paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana, u.c. darbības, kas tiek veiktas līguma izbeigšanas gadījumā. 

            
            

14,05 + PVN EUR

            

 

            

17 EUR

            
Līguma atjaunošanas komisija5% no atlikušās aizdevuma pamatsummas
Izziņa par saistību izbeigšanu un to pilnīgu dzēšanu20 EUR
            izziņa tiek izgatavota tikai pēc klienta pieprasījuma