Cenrādis

Pakalpojums Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Transportlīdzekļa vērtēšana BEZMAKSAS
Līguma noformēšanas komisijas maksa 10% no summas
Pārreģistrācija CSDD*  aptuveni 30 EUR
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa BEZMAKSAS
Līguma nosacījumu grozījumi BEZMAKSAS
Līguma atjaunošanas komisija 5% no atlikušās aizdevuma pamatsummas
Parāda atgūšanas izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa atsavināšanu 200 EUR
Transportlīdzekļu remontu, to transportēšanas un citu partneru izmaksas Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem
Izziņa par saistību izbeigšanu un to pilnīgu dzēšanu 20 EUR
izziņa tiek izgatavota tikai pēc klienta pieprasījuma
Izmaksas par OCTA 156 EUR
Saskaņā ar noslēgto līgumu starp AS "Primero" un AAS "Balta" par papildpakalpojuma starpnieka pakalpojumu sniegšanu, apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti līdz 2021.gada  22.janvārim - 156,00 EUR fiksētā summa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pakalpojums Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Līguma noformēšanas komisijas maksa 10% no summas
Pārreģistrācija CSDD*  aptuveni 30 EUR
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa BEZMAKSAS
Līguma nosacījumu grozījumi BEZMAKSAS
Līguma atjaunošanas komisija 5% no atlikušās aizdevuma pamatsummas
Izziņa par saistību izbeigšanu un to pilnīgu dzēšanu 20 EUR
izziņa tiek izgatavota tikai pēc klienta pieprasījuma
Izmaksas par OCTA 156 EUR
Saskaņā ar noslēgto līgumu starp AS "Primero" un AAS "Balta" par papildpakalpojuma starpnieka pakalpojumu sniegšanu, apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti līdz 2021.gada  22.janvārim - 156,00 EUR fiksētā summa.
Pakalpojums Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Transportlīdzekļa vērtēšana BEZMAKSAS
Līguma noformēšanas komisijas maksa 10% no summas
Pārreģistrācija CSDD*  aptuveni 30 EUR
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa BEZMAKSAS
Līguma nosacījumu grozījumi BEZMAKSAS
Parāda apkalpošanas un administrēšanas vidējie izdevumi, kas AS "Primero Finance" rodas, klienta maksājumu kavējumam sasniedzot 10 dienas 14,05 + PVN EUR
Un parāda atgūšanas izdevumi, izbeidzot līgumu (rakstiska paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana, u.c. darbības, kas tiek veiktas līguma izbeigšanas gadījumā 17 EUR
Līguma atjaunošanas komisija 5% no atlikušās aizdevuma pamatsummas
Parāda atgūšanas izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa atsavināšanu 200 EUR
Transportlīdzekļu remontu, to transportēšanas un citu partneru izmaksas Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem
Izziņa par saistību izbeigšanu un to pilnīgu dzēšanu 20 EUR
izziņa tiek izgatavota tikai pēc klienta pieprasījuma